OTROŠKI PARLAMENT 2017/18

ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM

Na Osnovni šoli Veliki Gaber se parlamentarne dejavnosti odvijajo od začetka šolskega leta, saj se večkrat na leto sestane šolski parlament, ki ga sestavljajo predstavniki razredov, in sicer po dva učenca iz vsakega razreda. Na teh srečanjih imajo učenci možnost, da predstavijo svoje poglede na šolsko življenje.

Za letošnji otroški parlament pa je bila lani izbrana tema Šola in šolski sistem, kar je za učence zelo hvaležna tema in o kateri zelo radi razpravljamo. Za delegate naše šole na območnem otroškem parlamentu, ki je letos potekal na osnovni šoli Mirna, so bile izbrane Ema Gnidovec, Lara Štrempfelj in Ana Kek. Delegatke smo se na srečanjih z mentorjem kar nekajkrat pogovarjale in tudi razpravljale o tematiki in problematiki šolstva in šolskih sistemov. Slovenski šolski sistem smo primerjali s slavnim finskim šolskim sistemom in iskali prednosti ter slabosti, podobnosti in razlike. Porodilo se je tudi kar nekaj svežih idej in pogledov na tematiko šolstva, ki smo jih potem predstavili na območnem otroškem parlamentu. Ena od bolj zanimivih idej je bila, da bi učenci, ki ne delajo domačih nalog, morali priti v šolo ob sobotah in takrat opravljati vaje in domače naloge, starši pa bi morali seveda ta »dodatni program« tudi plačati. Opazili smo, da je tema še kako zanimiva in pomembna za nas, predvsem pa za naše otroke, saj nam ni vseeno v kakšno šolo bomo hodili mi in naši otroci. Seveda so se pri tem naši pogledi razlikovali, to raznolikost mnenj pa smo izrazili na kulturen način demokratičnega parlamentarnega izražanja in pokazali tudi veliko mero zrelosti.

Na območnem parlamentu smo izbrali delegate, ki so nas predstavljali na regijskem otroškem parlamentu 8. marca v Novem mestu. Izbrana je bila tudi učenka naše šole Ema Gnidovec, ki je suvereno zastopala šolo v občinski sejni dvorani v Novem mestu. Predstavila je povzetke in poglede vseh naših delegatov v nižjih kategorijah in se zavzeto vključevala v parlamentarno debato. Predvsem pa je bila to lepa izkušnja, ki ji bo gotovo koristila tudi pozneje v življenju.

Mentor otroškega parlamenta Primož Vasle in delegatke Ema Gnidovec, Lara Štrempfelj in Ana Kek.

Avtor: Primož Vasle

Deli na